Algemene voorwaarden KamerKook Catering & Kookworkshop Amsterdam

KamerKook hanteert bij de uitvoering van uw catering - en kookworkshop opdrachten algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen KamerKook en (mogelijke) Opdrachtgever(s). Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden is kosteloos per post of per e-mail aan te vragen.

Binnenkort zijn deze voorwaarden op deze plek te downloaden.